2007. gads :: Kultūras Centrs ”Rīva” un ES projekts „Jauna un vienota Eiropa: Visi vienādi, katrs atšķirīgs”

27.02.2015. 08:40

2007.gada jūlijā Kultūras Centrs „Rīva” un Madrides biedrība „Vega” piedalījas ES projektā „Jauna un vienota Eiropa: Visi vienādi, katrs atšķirīgs”. Projekts notika Latvijā.

Galvenais mērķis: Veicināt starpkultūru un starp-reliģiju dialogu starp jaunietēm, apmainoties ar pieredzi un personiskajām zināšanām par savām valstīm, ar galveno mērķi radīt viņās piederības sajūtu Eiropai, balstoties uz kulturālās un reliģiskās dažādības bagātībām.

Kopumā projekts bija veiksmīgs, ar programmas ES Jaunatne darbībā palīdzību abu valstu grupas vēlas turpināt darbu arī gada garumā. Pasākumi risinājās ļoti veiksmīgi, bet pozitīvākais bija jauniešu aktīvā piedalīšanās. Lai gan lielākoties visas aktivitātes noritēja angļu valodā, nometnē izveidojās īpaša, draudzīga atmosfēra, jaunietēm mēģinot apgūt otras valsts valodas galvenos izteicienus un paust savas domas gan latviešu, gan spāņu valodā.

Dalībnieces aktivitātēs piedalījās ļoti aktīvi, un starp abu valstu grupām nodibinājās patiesi draudzīgas attiecības.

«« Atgriezties