2008. gads :: Projekts „Eiropas veidošana no jaunās Eiropas”

27.02.2015. 08:44

Kultūras centrs „Rīva” kopā ar jauniešu biedrībām no Polijas un Lietuvas piedalījas ES projektā. 2008.gada martā meitenes no Rīgas aizbrauca uz Krakovu, lai piedalītos jauniešu apmaiņas projektā.

Projekta tēmas bija: eiropeiskā apziņa, māksla un kultūra. Jau trīs gadus mēs (Polija, Lietuva un Latvija) esam ES dalībvalstis, un domājam, ka mūsu valstis var lepoties ar bagātu kultūru, kas vecajām Eiropas valstīm (Francijai, Itālijai, Portugālei, Spānijai...) nav pazīstama un tādēļ nav pietiekami novērtēta. Mēs gribētu piedalīties Eiropas veidošanā “no pamatiem”, proti, vispirms iepazīt paši sevi, apzināt savas arhitektūras bagātības un tad izplatīt tās citās Eiropas valstīs. Ar šo projektu mēs arī vēlamies parādīt jauniešu interesi par savas valsts vēstures un kultūras mantojumu. Gribam pierādīt to, ka mūs interesē sava valsts, ka mūsu valstu nākotni veidojam mēs – jaunieši un, ka Polijai, Lietuvai un Latvijai ES ir svarīga ne tikai kā ekonomiska rakstura savienība.

Projekta dalībnieces novērtēja apmaiņas projektu ļoti pozitīvi. Projekta pasākumu temati (māksla, kultūra, Eiropas apzināšanās) uzņēmējas valstī atklājās pavisam praktiskā veidā. Krakovā, ņemot vērā tās bagāto kultūru, ir ideāli apstākļi šāda veida tēmu aktualizēšanai. Tas ļāva projekta tematus dalībniecēm apgūt neformālā gaisotnē starpkultūru kontekstā.

«« Atgriezties