2010. gads

Arhivs 2010 gs main.jpg
27.02.2015. 08:49
Viens no Kultūras un Izglītības biedrības darbības mērķiem jau no paša sākuma ir strādāt pie tā, lai ģimene tiktu atzīta kā sabiedrības pamats. Viens no pasākumiem, lai to panāktu, ir šis seminārs, kura mērķis ir nodrošināt dalībniekus ar nepieciešamajiem instrumentiem un zināšanām, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar saziņu ģimenē vai cilvēciskajām attiecībām un kas radušās vai padziļinājušās pašreizējās ekonomiskās krīzes rezultātā.
Arhivs 2010 raa main.jpg
27.02.2015. 08:51
The project will be organized in Barcelona and Huesca in Spain. The main purpose of this project is to encourage Spanish, Lithuanian and Latvian youth to meet the culture of these countries through images. Nowadays, youth lives in a society of images.