Kultūras un Izglītības biedrība

2015-02-28-03c995f6.jpg

 

Kultūras un Izglītības biedrība (KIB) ir Latvijas bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt izglītojošos, kultūras un zinātniskus projektus, kas veicina vispārēju personas attīstību, balstoties uz kristīgās doktrīnas pamatprincipiem. KIB ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar numuru 40008097706.

 

Misija
Veicināt aktīvas un vienotas sabiedrības veidošanos, ierosinot un atbalstot dažāda veida aktivitātes izglītības, zinātnes, kultūras un sociālajā jomā, kas stimulē cilvēka integrētu attīstību (personisko, sociālo, profesionālo un garīgo attīstību).

Vīzija
Kļūt par Latvijā atpazīstamu biedrību, kas rūpējas par cilvēka vispusēju attīstību, lai ikviens būtu spējīgs ietekmēt sev apkārtesošo vidi.

Vērtības
Augstsirdība          Atbildība
Draudzība             Radošums
Izcilība

 

2015-03-16-1f50a9b9.jpg

Kultūras un izglītības centrs “Rīva” ir KIB galvenais projekts.

Kultūras centrs “Rīva” atrodas Rīgā un savu darbību uzsāka 2004.gadā. "Rīvas" misija ir iedvesmot un audzināt sievietes, lai pilnvērtīgi dzīvotu, strādātu un attīstītu sabiedrību un apkārtējo cilvēku dzīvi.

Kultūras centrs Rīva rīko aktivitātes ar mērķi veicināt sievietes un visas ģimenes izaugsmi. Projekti ir balstīti kristīgajā izpratnē par unikālo cilvēkam piemītošo vērtību un par ikdienišķo uzdevumu nozīmīgumu. KIB projektos visiem ir iespēja attīstīt savas prasmes un raksturu. Mēs ticam, ka cilvēka integrēta attīstība ir nepieciešama, lai ikviens būtu gatavs stāties pretī izaicinājumiem, ko dzīve piedāvā - gan personiskajiem, gan sociālajiem un profesionālajiem.

Integrēta attīstība atver cilvēkam jaunus apvāršņus.

Garīga un kristīga rakstura aktivitātes, kas tiek organizētas “Rīvā”, ir uzticētas Opus Dei - Katoļu Baznīcas Personālajai Prelatūrai.

Svētais Hosemarija Eskriva, Opus Dei dibinātājs, bija tas, kas iedvesmoja “Rīva” un tam līdzīgu kultūras centru veidošanu piecos kontinentos. Lai gan tie ir ļoti dažādi, tiem ir vienots gars un to mērķis ir piedāvāt izglītojošas aktivitātes jauniešiem, studentiem un strādājošajiem, lai kalpotu sabiedrībai, Baznīcai, lai kopā veidotu daudz humānāku pasauli.

 

 

Noderīgas saites

Par Opus Dei: www.opusdei.lv

Par Opus Dei dibinatāju:
www.josemariaescriva.info
www.escrivaobras.org
www.youtube.com/josemariaescriva