Meiteņu klubiņš „Akvarelis” :: Par klubiņu

18.06.2017. 13:21

Meiteņu klubiņš ir pēc bērnu vecāku iniciatīvas radīts projekts ar mērķi atbalstīt vecākus meitu audzināšanā, stimulējot meiteņu integrētu attīstību - personisko, sociālo, profesionālo un garīgo - ar dažādu aktivitāšu palīdzību.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nodarbības notiek sestdienās, plkst: 11:30 - 14:00, no septembra līdz jūnija sākumam (izņemot skolēnu brīvlaiku).

Klubiņa maksa: 25,00 EUR/mēnesī (15,00 EUR daudzbērnu ģimenēm) vai 7,00 EUR/pirmā nodarbība

Vairāk informācijas: riva@riva.lv, Tālr:  67325080 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meiteņu klubiņš “Akvarelis” -  tas iekļauj daudz vairāk kā  tikai rokdarbu vai  kulinārijas nodarbības. Tas ir projekts, kur svarīgāko lomu spēlē motivēti vecāki, kas vēlas pilnvērtīgi audzināt savas meitas. Ne velti bieži ir dzirdēts, ka bērnu audzināšana ir māksla un reizē arī liels izaicinājums, tādēļ atbalsts ir ļoti nepieciešams arī pašiem vecākiem.

 

Vecāki ieņem galveno un  svarīgāko  lomu bērnu audzināšanā. Lai palīdzētu stiprināt vecāku lomu vēl vairāk un efektīvāk, Akvarelis piedāvā:

  • lekcijas par dažādām bērnu audzināšanas tēmām
  • individuālas sarunas ar mentoru par meitas attīstību
  • kopējus ģimenes pasākumus

 

Mūsu nodarbībās, tiek attīstītas ne tikai praktiskās iemaņas, bet tiek stimulēta meitenes personīgā  attīstība un vērtības visai dzīvei. Lai veicinātu šo mērķi, tiek piedāvātas:

  • izglītojošās un radošas meistarklases
  • mentori katrai meitenei, kas regulāri komunicē un seko līdzi bērna attīstībai
  • īsas lekciju - veida sarunas, kurās meitenēm tiek izskaidrota kāda konkrēta vērtība

 

Nodarbības ir sadalītas trīs līmeņos:

  • 1. līmenis: 9-10 gadu vecumam
  • 2. līmenis: 11-12 gadu vecumam
  • 3. līmenis: 13-16 gadu vecumam

 

Radošajās darbnīcās tiek iekļautas sekojošas aktivitātes:  rokdarbi, kulinārijas apmācības, kā arī kāds papildu temats, kas var būt saistīts ar  teātri, modi vai dejām. Trešā līmeņa apmācībās tiks piedāvātas arī īsfilmu veidošanas apmācības.

 

Kulinārijas un rokdarbu darbnīcas:

Pamatideja: rūpēties par ģimeni nozīmē rūpēties par apkārtējo vidi, t.sk. mājokli, kas ieņem ļoti būtisku vietu ikviena ikdienā.

Ar apmācību palīdzību tiek panākts, ka meitenes no agra vecuma iemācās attīstīt savas sievišķās īpašības: spēju vērot situāciju no malas, radošumu, spēju pamanīt detaļas un vēl citas iemaņas. Tas viss tiek sasniegts ar piedāvāto radošo darbnīcu palīdzību.

 

Īsfilmas:

Šajās nodarbībās dalībnieces varēs  attīstīt savas mākslinieciskās un radošās spējas, prezentējot stāstu ar morāli.

 

Lekciju veida saruna:

Katru mēnesi tiek organizētas īsas lekcijas par kādu būtisku tematu – piemēram, prieks, paklausība, mērēnība vai kārtība, šādā veidā veicinot meiteņu attīstību.  Ar meistarklasēm tiek attīstīti dažādi teorētiskie aspekti, savukārt ar lekciju palīdzību dalībniecēm tiek izskaidrota visa vērtību un iemaņu nozīme.Divreiz mēnesī priesteris pasniegs tēmu par tīcību, iekļaujot tādus tematus kā, kas ir lūgšana, grēksūdze, Svētā mise u.c.

 

Mentorings:

Vissvarīgākais projektā ir individuāla pieeja, jo ikviens  cilvēks ir unikāls. Tādēļ katrai meitenei individuāli  tiks piešķirta mentore, kas veicinās vēl straujāku vērtību izprašanu pašā bērnā.

  

Par garīgajām nodarbībām ir atbildīga Opus Dei – Katoļu Baznīcas prelatūra. (www.opusdei.lv)

 

«« Atgriezties